200,00 US$ - 250,00 US$/Tấn hệ mét
40.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
70,00 US$ - 200,00 US$/Tấn hệ mét
22.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
120,00 US$ - 200,00 US$/Tấn hệ mét
40000.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
120,00 US$ - 180,00 US$/Tấn hệ mét
40000.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
60,00 US$ - 180,00 US$/Tấn hệ mét
40000.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
300,00 US$ - 800,00 US$/Tấn hệ mét
10.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
5,00 US$ - 15,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.